CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Yaksha Navaratri – Karnataka Kaladarshini

There will be a Yakshagana event based on the following situations in the following places from evening 6:00PM.

14/10/2010 Bhishma Vijaya Brahmana Sabha Sri Gayatri Mandira, Kengeri Upanagara

15/10/2010 Sri Devi Mahatmye Sri Gayatri Devasthana, Yeshvanthpura

16/10/2010 Sri Devi Mahatmye Janapriya township, Yalahanka

17/10/2010 Vijyadashami #804,”Omkara”,10 A Cross, RBI Layout, JP Nagar, Bangalore.

Leave a Reply