CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinamnaya Sri Sharada Peetam

Special Functions in May

14.05.2010 Shankara Jayanti Mahotsava begins at Sringeri and Kalady

18.05.2010 Sri Shankara Jayanti

25.05.2010 Girija Kalyanam

28.05.2010 Abhishekam to Goddess Sri Sharadamba

Leave a Reply