CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinamnaya Sri Sharada Peetam

Special Functions in November

02.11.2010 Jayanti of Jagadguru Sri  Chandrashekara Bharati Mahaswamiji

03.11.2010 Sanyasa Sweekara day of Jagadguru Sri Bharati Tirta Mahaswamiji

05.11.2010 Jayanti of Jagadguru Sri Abhinava Vidyatirtha Mahaswaniji

06.11.2010 (Bali Padya) Gho Puja and Baleendra Puja

08.11.2010 Kartika Somavara Puja

13.11.2010 Sri Vidyashankara Aradhana

14.11.2010 Sro Vidyashankara Rathotstava

15.11.2010 Kartika Somavara Puja

18.11.2010 Ksheerabdhi Dwadashi

20.11.2010 Jayanti of Jagadguru Sri Nrisimha Bharati Mahaswamiji

21.11.2010 Kartika(Laksha) Deepotsava

22.11.2010 and 29.11.2010 Kartika Somavara Puja

Leave a Reply