CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinamnaya Sri Sharada Peetam

Special Functions in September

01.09.2010 Sri Krishna Janmastami

06.09.2010 Shravana Somavara Puja

11.09.2010 Swarna Gowri Vrata- Sri Varasiddhi Vinayaka Vrata and commencement of Sri Maha Ganapathi Vakyartha Sabha

16.09.2010 Sri Kedareshwara Vrata

18.09.2010 Sri Vamana Jayanti

22.09.2010 Sri Ananthapadmanabha Vrata

23.09.2010 Sri Umamaheshwari Vrata and Com pletion of Chaturmasya Vrata

24.09.2010 Completion of Sri Maha Ganapathi Vakyartha Sabha

29.09.2010 Aradhana of Jagadguru Sri Abhinava Vidyatirtha Mahaswamiji

Leave a Reply