CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Shri Sharannavarathri Mahothsava at Banashakari Temple, Banashankari

Shri Sharannrathri Mahothsava wiil be celebrated in Banashakari Temple, Banashankari

Date                   Homas

28/09/2011  Shri Ganapati Atharva Shirsha Homa,Navagraha Homa

29/09/2011 Mrutyunjaya Homa,Pavaman Sukta Homa,Evening 6.30 pm suvarna Pushparchane

30/09/2011 Shrisukta Homa,Evening 5.30 pm Shri Durgaparameshwari Amma’s Pushayag

Leave a Reply