CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Sharannavarathri Utsava at Shri Kalyana Venkateshwar Temple,M.S Ramaiah Road,Gokul

  Address : Shri Kalyana Venkateshwar Temple M.S.Ramaiah Road,Gokula,Bangalore

Date                   Alankar                                  Uthsavas                          Programme

28/09/2011   Shri Vaikuntanathar        Sheshavahan                 Vidhushi Smt.Roopa and Smt.Deepa and Party:Vocal

29/09/2011   Kalingamardana                Muttupandal                 Vidwan Sri Husain Sab and Party:Dasavani

30/09/2011  Narasimha                            Sarvaboopala               Vidhshi Smt.Geetha Vasanth:Vocal

01/10/2011  Shrimannarayana               Garudavahana             Vidhushi Smt.Girija Seshu:Vocal

02/10/2011 Shri Pattabhirama               Anjaneya                       Vidhushi Smt.Sirisha:Bharathanatya

03/10/2011  Saraswathi Devi                  Hamasavahana           Vidhushi Smt.B.R Geetha:Vocal

04/10/2011  Mohini                                    Asthanapeetha           Vidhushi Smt.T.S Rama :Vocal

05/10/2011  Lakshmi Narayana            Gajavahana                  Vidhwan Sri B.K. Ananthraman and Sri Amith Nadig:Flute Duet

06/10/2011  Srinivas Alankar                Rathothsava                 Shami Pooja Hayavahana 4.30 pm

Leave a Reply