CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Navaratri – Mahalakshmipura Sri Vasavi Devasthana

08/10/2010 – Arisina Kumkuma Alankara – Devotional Songs(Bhaktigana Kirtana Group)

09/10/2010 – Dry fruits Alankara – Devotional Songs(Samani Group)

10/10/2010 – Dry fruits Alankara – Devotional Songs using keyboard(Sri Ganesh ji)

11/10/2010 – Vajrangi Alankara – Devara Nama(Ragalahari Group)

12/10/2010 – Saraswati Alankara – Devotional Songs(Vidushi.A.M.Bhagyalakshmi and Group)

13/10/2010 – Saraswati Alankara – Devotional Songs(Vasavi Sisters)

14/10/2010 – Nagavalli Alankara – Satsanga(Sri Ravishankar Guriji)

15/10/2010 – Muttumani Alankara – Songs(Gana Sudha Kala Group)

16/10/2010 – Muttumani Alankara – Devotional Songs(Smt.Chandrika,Ashwini,Bharati)

17/10/2010 – Shakambari Alankara – Devotional Songs(Sri Ramadas)

Note : There will be a quiz on everyday at 7:30PM.

Leave a Reply