CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Brahmotsavam at Sri VenugopalaKrishnaSwamy Temple, Malleswaram

  Area : Malleswaram
  Address : Sri VenugopalaKrishnaSwamy Temple road, 11th cross
  Pincode : 560 003
  Contact No. : 080-2331 2649 080-2346 1803
  Website : www.venugopalarathnam.org
  Timings : 9.00 am and 6.30 am

DATE TIME SEVA DETAILS
18-2-2010 9.00 am Tiruvidhi Utsavam
Thursday 7.00 pm Homa Parayanam,KALYANOTSAVAM

19-2-2010 9.00 am Homa Parayanam,Suryapraba Utsavam
Friday 7.00 pm Gajendra Moksham, Gajavahanotsavam

20-2-2010 8.00 am BRAHMA RATHOTSAVAM
Saturday 6.00 pm Shanti Utsavam

21-2-2010 9.00 am Tiruvidhi Utsavam
Sunday 7.00 pm Homa, Parayana, Ashwavahanotsavam, Parvatotsavam, Sandhana Seva.

22-2-2010 9.00 am Choornabhishekam, Avabrutotsavam, Shattumorai
Monday 7.00 pm Poornahuthi, Sheshavahanotsavam, Dwaja Avarohanam

23-2-2010 9.00 am Mahabhishekam
Tuesday 7.00 pm Pallaki Uthsavam

24-2-2010 9.00 am Sapthavaranotsavanam
Wednesday 6.30 pm Pushpayaga Utsavam

25-2-2010 7.00 pm Shayanotsavam, Dwadasharadhana, TiruppavadaiSeva
Thursday

Leave a Reply