CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Shri Kannikaparameshwari Devi’s Punar Pratishtapana at Akkipete

 

Various Programs at Shri Kannikaparameshwari Devi Temple

All are Welcome.

8/10/2011 Saturday

Shri ManMahagapati,Ishtdevata,Kuladevata Prarthana,Poorvak Phalasamarpaine,Ganapati Pooja,MahaSnkalpa,Swastipunyahavachana,Devanandi,Koutuk Bandhana,Aacharadhi Rutvigvana.Shri Mahaganapati Athrva Sheersh Havan,Jaladivaas,Mahamangalarati.

11.00am Nadaniraajan Sabha
05.00 pm  Gangapooja and Procession with GangaKalash by Sumangalis
06.00 pm  Bhajana by ‘Art of Living’ team

8/10/2011 Sunday
8.00 am  Suryanamaskar,Kalasha Stapana
11.00 am Bhajana By Smt.Geeta Mami and team
02.00 pm  Madalakki Filling Program
05.00 pm  Shri Kannikaparameshwari Punarpratishtapana By Shri shri Chandrashekharananda Giri Swami
06.30 pm  Sugama Sangeet By Smt.Sindhu Nagesh

10/10/2011 Monday
06.30 am Shri Kannikaparameshwari Pranapratishtapana
10.00 am Kumbhabisheka, Mahapooja,Mahamangalarati,Prasad Viniyog
11.00 am Shri Kannikaparameshwari Prayer Hall Inauguration By Shri D.H shankara Murthy
04.00 pm Raja Bidi Utsava
06.30 pm Sugam Sangeet By Smt.K.M sujata Manjunath and Sudha Suresh

Venue: Shri Kannikaparameshwari Devi Temple

#50,Akkipete Main Road,Bengalur-560053

Leave a Reply